Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@muzeum-nowaslupia.pl

+48 41 389 70 44

Logo serwisu.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Logo serwisu.

Aktualności

W 100 lecie urodzin Profesora Kazmierza Bielenina - konferencja

W 100 lecie urodzin Profesora Kazmierza Bielenina - konferencja

27 i 28 stycznia odbędzie się konferencja naukowa "W 100-lecie urodzin Profesora Kazimierza Bielenina - Śladami badań naukowych Profesora"

 

Program konferencji:

27 stycznia 2023 roku (piątek)

 

11.00-11.30 Powitanie uczestników, wystąpienia okolicznościowe, rozpoczęcie obrad

 

 Część 1.     

 Profesor Kazimierz Bielenin we wspomnieniach

 przyjaciół i współpracowników

 

11.30-11.45 Prof. dr hab. Adam Massalski (UJK w Kielcach)

Profesor Kazimierz Bielenin w pejzażu Gór Świętokrzyskich

 

11.45-12.05 Mgr Lucyna Spelak (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi)

Dzieło profesora Kazimierza Bielenina i jego wpływ na współtworzenie i działalność Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego

im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

 

12.05-12.25 Mgr Tomasz Wichman (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

Wspomnienia z pracy w Dziale Starożytnego Hutnictwa i Metalurgii Muzeum Archeologicznego w Krakowie

 

12.25-12.40 Dr Jolanta Drążyk (Biblioteka Główna UJK)

Profesor Kazimierz Bielenin wychowawcą i wielkim przyjacielem młodzieży akademickiej

 

12.40-13.00 Mgr Krzysztof Demidziuk (Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu)

Moje dolnośląskie wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Bieleninie

 

13.00-13.20 Mgr Józef Stolarczyk (Powiatowy Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 6 im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach)  Wspomnienie o życiu i działalności naukowo-artystycznej profesora Kazimierza Bielenina

 

13.20-13.35 Katarzyna i Sebastian Kubis (Kraków)

Profesor Kazimierz Bielenin – wielki dobroczyńca i przyjaciel naszej rodziny

 

13.35-14.00 Dyskusja

 

14.00-14.30 Przerwa na lunch

 

 

Część 2.

Wkład Profesora Kazimierza Bielenina w rozwój polskiej

archeometalurgii

 

14.30-14.50  Prof. dr hab. inż.  Mirosław Karbowniczek, Dr inż.  Ireneusz Suliga,

prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan (Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie)

Inspiracje wypływające z dorobku naukowego i publikacyjnego

Profesora Kazimierza Bielenia dla współczesnego hutnictwa

 

14.50-15.10  Dr inż. Ireneusz Suliga, prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek,

prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Ewolucja poglądów metalurgów z AGH na technologię starożytnego procesu dymarskiego

 

15.10-15.30  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Karwan, prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, 

dr inż. Ireneusz Suliga  (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Reakcja dysproporcjonacji tlenków żelaza, czy mogła zachodzić w piecu dymarskim?

 

15.30-15.50 Mgr Adrianna Jasińska (Uniwersytet Gdański)

Negatywny wpływ metali ciężkich na organizm człowieka z perspektywy archeologicznej – przykład metalurgów.

 

15.50-16.20 Dyskusja

 

 

28 stycznia 2023 roku (sobota)

 

Część 3.

Archeologiczna spuścizna Profesora Kazimierza Bielenina

 

09.00-9.20 Dr hab. prof. UJK Szymon Orzechowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Spuścizna Profesora Kazimierza Bielenina z perspektywy najnowszych badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim

 

09.20-09.40 Dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska, Kielce)

Profesor Kazimierz Bielenin ambasador polskiej archeometalurgii w Europie

                           

09.40-10.00 Prof. dr hab. Zbigniew Wójcik (Instytut Ziemi PAN, Warszawa)

Elementy historii nauki w dorobku Profesora Kazimierza Bielenina

 

10.00-10.15 Mgr Daniel Czernek (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

w Kielcach)

Rezerwat Archeologiczny „RUDKI” – prawem chroniony zdewastowany zabytek

 

10.15-10.30 Mgr Kamil Kaptur (Muzeum Historyczno-Archeologiczne

w Ostrowcu Św.)

Profesor Kazimierz Bielenin inicjatorem badań nad nowożytnym górnictwem rud żelaza w dolinie rzeki Kamiennej

 

10.30-10.50 Dr Paweł Król (Muzeum Narodowe w Kielcach)

Wypracowania domowe uczniów w badaniach inwentaryzacyjnych stanowisk starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich

 

10.50-11.10 Dr Paweł Madera (Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu)

Nie tylko Tarchalice. Na tropie starożytnego warsztatu dymarskiego

 

11.10-11.30 Mgr Paweł Stachowiak (Muzeum Środkowego Nadodrza w Świdnicy)

Profesor Kazimierz Bielenin i polsko-niemieckie badania pradziejowego hutnictwa na terenie Łużyc

 

11.30-12.10 Dyskusja i podsumowanie obrad

 

12.10-12.30 Przerwa na kawę i herbatę

 

12.30-13.30 Zwiedzanie nowej ekspozycji muzeum

 

 

 

Komitet organizacyjny

 

Dr hab. prof. UJK Szymon Orzechowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)   

Prof. dr hab. inż.  Mirosław Karbowniczek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Dr inż. Ireneusz Suliga (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska)

Dr hab. Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

Mgr Włodzimierz Szczałuba (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi)

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

 

Patronat honorowy:

Miasto i Gmina Nowa Słupia

 

Patronat medialny:

TVP3 Kielce

Radio Kielce

24

STY

2023

552

razy

czytano

46/71

mshs

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Ukryj moduł.