Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@muzeum-nowaslupia.pl

+48 41 389 70 44

Logo serwisu.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Logo serwisu.

Aktualności

Konferencja W 100-lecie Profesora Kazimierza Bielenina - podsumowanie

Konferencja W 100-lecie Profesora Kazimierza Bielenina - podsumowanie

27 i 28 stycznia w sali muzeum odbyła się konferencja naukowa W 100-lecie urodzin Profesora Bielenina – Śladami badań Profesora. Wygłoszono ponad 20 referatów podzielonych na trzy części tematyczne.

Pierwsza część zatytułowana „Profesor Kazimierz Bielenin we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników”, w której prelegenci z różnych miast opisywali wpływ, jaki miał Kazimierz Bielenin na ich pracę i rozwój instytucji z którymi byli związani, a także na ich życie prywatne. Okres wspomnień objął okres od lat 50-tych, gdy bohater konferencji zawitał do Gór Świętokrzyskich jako członek zespołu badającego starożytne hutnictwo świętokrzyskie, po ostatnie lata życia profesora, gdy dał się poznać jako filantrop wspierający materialnie będące w potrzebie małżeństwo oraz budowę Domu Opieki w Nowym Skoszynie.

Poczas części drugiej „Wkład Profesora Kazimierza Bielenina w rozwój polskiej archeometalurgii” zabrali głos wykładowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uczelni niemal od początku badań związanej z wytopem eksperymentalnym w piecach dymarskich typu kotlinkowego. Dyskutowano nad zasadnością samego terminu „archeometalurgia” oraz przedstawiono m.in. jak zmieniała się koncepcja budowy pieca dymarskiego na przestrzeni lat.

Pierwszy dzień zakończył pokaz archiwalnego filmu z przemówieniem Kazimierza Bielenina.

Trzecia cześć konferencji „Archeologiczna spuścizna Profesora Kazimierza Bielenina” odbyła się w sobotę. W tym dniu koncentrowano się na badaniach archeologicznych, które prowadził sam Bielenin, a także na tych, dla których profesor i jego praca były bezpośrednią inspiracją. Również w tym dniu nie zabrakło osobistych wspomnień oraz anegdot o tej zasłużonej postaci.

Wydarzenie zakończyło się przejściem uczestników konferencji po ścieżce edukacyjnej muzeum z komentarzem autora wystawy, ucznia Kazimierza Bielenina i kontynuatora jego badań nad starożytnym hutnictwem a zarazem pomysłodawcy i organizatora konferencji – dr hab. Prof. UJK Szymona Orzechowskiego.

 

Komitet organizacyjny

 

Dr hab. prof. UJK Szymon Orzechowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)   

Prof. dr hab. inż.  Mirosław Karbowniczek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Dr inż. Ireneusz Suliga (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Dr Andrzej Rembalski (Wszechnica Świętokrzyska)

Dr hab. Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)

Mgr Włodzimierz Szczałuba (Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi)

 

Organizatorzy:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi

 

Patronat honorowy:

Miasto i Gmina Nowa Słupia

 

Patronat medialny:
TVP3 Kielce

Radio Kielce

 

30

STY

2023

583

razy

czytano

45/71

mshs

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Ukryj moduł.