Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

biuro@muzeum-nowaslupia.pl

+48 41 389 70 44

Logo serwisu.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Logo serwisu.

Wystawy

Wystawa stała

Wystawa stała to multimedialna podróż w czasy starożytnych hutników do centralnego punktu muzeum, którym są relikty dawnego piecowiska na archeologicznym stanowisku nr 2 w Nowej Słupi.
Zwiedzający jest prowadzony przez wystawę głosem lektora i światłami. W przypadkach losowych  bądź na życzenie grupy możliwe jest przejście po muzeum z przewodnikiem.

W środku kina 3D, podczas seansu filmu „Geneza Żelaza” przeniesiemy się w świat żelaza, od kosmicznych początków tego pierwiastka aż po mineralizację skał znalezionych w kopalni w Rudkach. Kolejna sala przedstawi najstarsze dzieje metalurgii i przykłady wykorzystywania produktów z żelaza. W następnym pomieszczeniu poznajemy dwa przenikające się wzajemnie światy – barbarzyńców, który stworzyli na terenie dzisiejszego regionu świętokrzyskiego wielki ośrodek produkcji żelaza oraz świat i kulturę Starożytnego Rzymu. Było to największe wówczas imperium panujące na olbrzymim terenie Europy, Afryki Północnej i Azji Mniejszej.

Przy archeologicznej odkrywce wyświetlany jest kolejny film w technologii 3D o tytule „Piecowisko”, ukazujący historię tego miejsca od prehistorii aż po budowę mielerzy, prażaków i pieców dymarskich, a także odkrycie żużli pierwotnych przez badające te tereny archeologów. Kolejna sala to przedstawienie i porównanie działania starożytnych pieców. Jednorazowego budowanego przez tutejszych starożytnych hutników oraz wielokrotnego użytku, wznoszonych przez Rzymian na terenie dzisiejszej Francji, a także zapoznanie się z procesami związanymi z obróbką żelaza.

Ostatnim elementem wystawy stałej jest film podsumowujący stan wiedzy o badaniach nad starożytnym hutnictwem żelaza oraz stoły multimedialne.

Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.
Zdjęcie:
Logo serwisu.

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.

Animacja procesu dymarskiego

Zdjęcie: Animacja procesu dymarskiego

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Opinie klientów

Dziękujemy

Logo serwisu.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi

Ukryj moduł.